Наказ №402


До горезві́сного Наказу №402 внесли деякі зміни. Заноту́ю дещо для се́бе.

Стаття 13

Стара редакція Нова редакція
До пункту “а” належать:

стійкі, значно виражені розлади, зумовлені тяжкими формами цукрового діабету з високою гіперглікемі́єю (більше 13,7 ммоль/л) і глюкозурі́єю, ацетонурі́єю, схильністю до частих гіпоглікемі́чних ста́нів, кето́зом, універсальною ангіопа́тією (ретинопа́тія, гломерулосклеро́з тощо), які потребують для компенсації вуглеводного обміну 60 одиниць інсуліну на добу і більше;
1) до пункту «а» належать:

тяжка форма цукрового діабету: інсулінозале́жний з лабі́льним перебігом (часті, більше двох, кетоацидотичні або гіпоглікемічні стани), наявністю ускладнень (проліферати́вна стадія ретинопа́тії, генералізована симетрична полінейропа́тія, хронічна сенсорно-моторна або автономна нейропа́тія, нефропа́тія в стадії протеїнурі́ї більше 0,5 г/добу та розвитком ни́ркової недостатності, макроангіопа́тія) або наявністю потреби в застосуванні більше 60 одиниць інсуліну на добу для досягнення стану субкомпенса́ції вуглеводного обміну;
До пункту “б” належать:

цукровий діабет середньої тяжкості з помірною гіперглікемі́єю (не більше 13,7 ммоль/л) та глюкозурі́єю. Компенсація вуглеводного обміну досягається пероральним ужива́нням цукрозни́жувальних препара́тів або введенням інсуліну до 60 одиниць на добу на фоні постійної дієтотерапі́ї. Ацетонурі́я, кето́з, діабети́чні коми в анамнезі відсутні;
2) до пункту «б» належать:

цукровий діабет середньої тяжкості: наявність ускладнень (непроліферати́вна стадія ретинопа́тії, диста́льна нейропа́тія з больовим синдромом, нефропа́тія в стадії мікроальбумінурі́ї, мікро- та макроангіопа́тія), яка потребує застосування до 60 одиниць інсуліну на добу для компенсації вуглеводного обміну або перора́льних цукрозни́жуючих препаратів;
До пункту “в” належать:

форми цукрового діабету з невисокою гіперглікемі́єю (8–9 ммоль/л), яка легко нормалізується дієтою, працезда́тність хво́рого збере́жена;
3) до пункту «в» належать:

цукровий діабет легкого ступеня: відсутність ускладнень, компенсація досягається дотриманням дієти та модифікацією способу життя;

Стаття 39

Стара редакція Нова редакція
а) гіпертонічна хвороба III стадії а) гіпертонічна хвороба III стадії з незворо́тними структурними ураженнями органів-мішеней
б) гіпертонічна хвороба II стадії б) гіпертонічна хвороба III стадії без незворотних структурних уражень органів-мішеней
в) гіпертонічна хвороба I стадії в) гіпертонічна хвороба II стадії

Інтерпретація

В контексті мобілізації (контингенти «графа́ II», «графа́ III») висновок ВЛК мав бути таким:

Пункт «А»
Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку
Пункт «Б»
Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально
Пункт «В»
Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Наразі новими змінами по пункту «В» виключили можливість визначення придатності в індивідуальному порядку. Тепер всі, хто проходить по пункту «В», вважаються придатними.

Було:

20.4. […] У воєнний час за статтями (пунктами стате́й) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову “придатний до військової служби”, за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Стало:

в абзаці сьомому пункту 20.4 слова та цифри «, за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» виключити;

Висновок

Умовний рівень глюкози 10 ммоль/л чи артеріальний тиск 160/100 раніше означав, що людина «обмежено прида́тна». Тепер люди з таким станом організму є «прида́тними» без обмежень.