До бі́са підка́сти


Вельмишано́вні веб-майстри́, фронт-е́ндери та бек-е́ндери, бло́ґери-хуйо́гєри, пацани́ та пацене́сси! Маю що сказа́ти.

Я тут ра́птом помі́тив, що Гуґль вже зроби́в для нас охує́нно я́кісний руші́й си́нтезу мо́влення. Це бі́мба. Си́нтез мо́влення від Гу́ґля працю́є ду́же, ду́же до́бре, на́че текст чита́є професі́йний ди́ктор. Ну, реа́льно, за оста́нні роки́ прогре́с помі́тний.

Мій ме́седж прости́й. Мій ме́седж таки́й: звук — це кру́то. Можли́вість прослухо́вувати веб-сторінки́ кори́сна за кермом, в спортза́лі, або про́сто під час фізи́чної пра́ці.

Сайт, яки́й звучи́ть до́бре, мо́жна слу́хати як а́удіо-кни́гу або як підка́ст. Канхвє́тка!

Тож дава́йте ми всі бу́демо роби́ти са́йти, які норма́льно звуча́ть. Ви самі́ зна́єте, як це ро́биться.

Ті́льки, бля́ха, тре́ба щось приду́мати з ци́ми йо́баними на́голосами.

Знімок екрану