Трохи покращив доступність


Дійшли руки взятись за мобілку, увімкнути режим читання з екрану і перевірити, як цей сайт звучить. Ох бляха. Все складно.

Терміново напхав в код костилів. Додав кілька aria-hidden і наіть одну aria-label. Бачу, яке воно все насправді кострубате. Поки що я не готовий посилання у footer відформатувати списком, але колись можливо і таке.

Визнаю, у Chrome режим читання наразі працює краще. На жаль, Firefox «нє асіліл» перемикання мови в одній сторінці.

Заодно зробив красиву дату на початку поста, бо давно хотів.

Про наголоси

Для перевірки:

  • Доступність
  • Досту́пність
  • Доступність

Режим читання з екрану неправильно читає слово «доступність», ставить наголос не там де треба. В цьому пості дохріна слів, які неправильно читаються.

Можна явним чином вказати, де має бути наголос, за допомогою символа ́ і це капець.

Досту́пність

Текст з розста́вленими на́голосами вигляда́є не ду́же зви́чно. Не зна́ю, як візуа́льно схова́ти си́мвол на́голосу. Мо́жна спро́бувати запха́ти текст з на́голосом в aria-label, але це капе́ць у квадра́ті, ду́же незгра́бне рі́шення. Хоча, не можу не відзна́чити, цей абза́ц те́ксту звучи́ть одурє́нно, ну про́сто шикардо́с, і ну його до ду́пи всі трипиздохуєбля́дські словники́ з їх обме́женнями.

<span aria-label="досту&#769;пність">Доступність</span>

Upd.: і ця хулєра не працює у Firefox!! Ну, це я тільки про передачу наголосу в aria-label; звичайні наголоси читаються коректно.

Ладно, я ще подумаю, що робити з наголосами.