Сенсори і актуа́тори


До Arduino можна підключити потенціо́метр, фоторези́стор, термі́стор, датчик Холла і багато інших різних сенсорів. Це інформація, яка потрапляє в контролер з зовнішнього світу.

Arduino може впливати на зовнішній світ різним чином: блимати світлодіо́дом, пищати у динамік або дригати лапкою сервопри́воду. От про це хочу подумати.

Чим взагалі можна безпосередньо керувати за допомогою електрики?

 • найперше, це світлодіо́ди всіх кольорів та світлодіо́дні лазери
 • ще є обертання площини поляризації в рідких кристалах
 • найпростіше, це нагрівальні елементи та лампи розжарення
  • окрім ніхро́му чи вольфраму, можна зробити іскру́ розряду
  • ще є елементи Пельтьє́, прикольна штука
 • найскладніше і найма́совіше, це струм у магнітних коту́шках
  • зворотно-поступальний механічний рух: солено́їди
   • солено́їд звичайний, як важкий дверний засув
   • дина́мік, швидкодіючий родич солено́їда
  • обертальний механічний рух: електродвигуни
   • колекторний (болгарка і перфоратор)
   • кроковий (уніполя́рний чи біполя́рний)
   • безколе́кторний (дальній родич крокового)
  • ще магнітним полем можна впливати на пучок електронів (кінеско́п, відіко́н)
 • окремим пунктом винесу п’єзокриста́ли, бо вони дещо окремо

Що, невже це все?

Схоже, що увесь електронно-контрольований механічний рух створюється майже виключно магнітним полем, яке генерується коту́шками. Ну може не виключно, може десь рух з’являється через нагрі́в, як через свічку запалення у ДВС.