Наголоси

У цьому блозі текст іноді містить наголоси, тому що мені так подобається.

Попереднє речення не містить наголосів, бо там все і так нормально звучить. Принаймні, за умови використання поточної версії Google TTS для смартфонів на Android.

Це дуже хороша система синтезу мовлення, вона майже завжди працює коректно, хоча іноді лажа́є з деякими цілком нормальними словами. Наприклад, у слові «мікроконтро́лер» вона чомусь намагається поставити наголос на останній склад, а не на передостанній, як треба.

Також вона лажа́є зі словом «лажа́є», з матюками та іншими словами, яких нема у словнику.

Також жодна TTS не може нормально впоратися з омо́графами: го́род (місто) і горо́д (сад), за́мок (фортеця) і замо́к (механізм).

Я хочу, щоб мій блоґ можна було не тільки читати, але і слухати. Тож іноді пишу нові пости з наголосами, а іноді додаю́ наголоси в старі пости. Такі справи.