Хаос та порядок


Хаос перемагає.

Чим далі, тим більше в мене нако́плюється неви́конаних справ, зали́шених на потім проблем, нерозі́браних нотаток, невідомо нащо завантажених файлів та іншого «технічного боргу».

Проблема навіть не в холоді, не в темряві, не в тота́льній неви́значенності. Проблема в мені.

Йдеться не про те, що бракує сил для то́го, щоб підмести чи помити посуд. Хоча сил бракує теж. Та значно гірше нестача внутрішнього порядку і душевного спокою, без якого неможливо приймати раціональні, далекогля́дні, зважені рішення.

Все нена́виджу.